Som følge af Corona udfordringerne har SEAF taget initiativ til og valgt at støtte Genstart Svendborg puljen med kr. 1 mio. Det betyder, at den ordinære efterårs uddeling 2020 er suspenderet. Næste ordinære ansøgningsfrist til SEAF er således 21. marts 2021.

Har du en god idé?

Har du en idé til en aktivitet eller et event, der kan være med til at skabe liv og glæde i Svendborg Kommune?

– Så har du lige nu en helt særlig mulighed for at få økonomisk støtte til at udføre din idé!

Svendborg Kommune og SEAF (Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond) er gået sammen om at understøtte kultur- og fritidslivet i hele Svendborg Kommune. Både Svendborg Kommune og SEAF har hver især doneret 1 million kroner til aktiviteter, der kan være med til at skabe liv og aktivitet i hele Svendborg Kommune hen over de kommende seks måneder.

Genstart-puljen er et ekstraordinært tilbud, og formålet er at understøtte aktiviteter og events, der skaber liv og glæde i Svendborg over en bred kam. Vi håber, at kulturaktørerne, foreningslivet, erhvervslivet og andre vil bruge denne særlige situation – og den særlige Genstart-pulje – til at skabe ekstraordinære oplevelser for både kommunens borgere og for de turister, der gæster kommunen i løbet af sommeren.

Puljen kan søges af både foreninger, institutioner, virksomheder og privatpersoner.  Det afgørende for din ansøgning er den gode idé.

Du søger ved at sende en mail til genstartsvendborg@outlook.dk.
Du finder tjekliste for ansøgning herunder – Læs denne inden du sender afsted.

Ansøgninger bliver vurderet løbende af en Styregruppe bestående af repræsentanter fra Svendborg Byråd og fra SEAF, og udbetalingen vil foregå så hurtigt som muligt.

Styregruppen forbeholder sig ret til enhver tid at ændre principperne for Genstart Svendborg puljen.

 

TJEKLISTE FOR ANSØGNING

Tjekliste for ansøgning til Genstartpuljen
Følgende skal indgå i ansøgningen:

Hvad søger du til?

 • Projekttitel?
 • Aktivitetperiode?
 • Hvilket beløb søger I?

Hvem søger du på vegne af?

 • Firma/virksomhed/forening
 • CVR/CPR
 • Adresse
 • Kontaktperson
 • Kontaktoplysninger: Telefonnummer, mail
 • Bankoplysninger

Budget

 • Budget for projektet vedlægges
 • Skal indeholde såvel forventede indtægter som udgifter

Projektbeskrivelse

 • Beskriv dit projekt
 • Hvad er indholdet af projektet
 • Hvem er det til glæde for?
 • Har du erfaring med tilsvarende projekter?

Ansøgning med bilag sendes til: