Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

SEAF støtter udviklingen på Sydfyn. Næste ansøgningsfrist er 18. september 2022.

Følg os på Facebook

Det er SEAF Fondens vision at være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn.
Fonden modtager gerne ansøgninger om støtte til projekter inden for energi- og miljøområdet, men også inden for idræt, kultur og andre almennyttige områder.

Næste ansøgningsfrist er 19. marts 2023 – Åbner for ansøgninger medio oktober 2022.

Næste ansøgningsfrist er 19. marts 2023 kl. 23:59. Der er ca. kr. 1 mio. i puljen.

Ansøgningsskema til projekter om Idræt, Kultur eller Andet almennyttigt åbner medio oktober.
Ansøgningsskema til projekter om Energi og Miljø åbner medio oktober

Ansøgningsskema SEAF HASTER åbner medio oktober (SEAF HASTER kan anvendes, når dit projekt ikke kan vente på en ordinær ansøgningsfrist. Her kan søges max kr. 10.000)