konstruktion1

Hvor skal vi hen, du? SEAF bidrager til udviklingen på Sydfyn.

Det er SEAF Fondens vision at være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn.

Fondens formål er at styrke Fonden Sydfyns Elforsyning og datterselskabers (under et: SEF’s) virksomhed og omdømme ved at foretage almennyttige uddelinger.
Uddelinger kan ske til projekter, der bidrager til en innovativ udvikling på Sydfyn, herunder særligt på energi- og miljøområdet, samt at støtte idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige formål, der positionerer SEF som et aktiv for Sydfyn.

Det er SEAF Fondens mission at støtte personer og fællesskaber, der er ambitiøse på egne, projektets og kvalitetens vegne.

SEAF Fonden ønsker at medvirke til en positiv erhvervsudvikling særligt inden for energi- og miljøområdet, at fremme foreningslivet og at styrke den kulturelle udvikling på Sydfyn.

SEAF har et særligt fokus på innovative energi- og miljøprojekter. Det kan være almennyttige projekter, der har til formål at optimere energiforbruget og/eller forbedre miljøet, og det kan være projekter, der udnytter ny viden inden for energi og miljø til at skabe udvikling på Sydfyn.

SEAF Fonden støtter såvel små som store projekter.

SEAF modtager løbende ansøgninger. Næste frist er 17. marts 2024. Find link til ansøgningsskemaer på FORSIDEN.

 

SEAF Fondens principper for uddeling:

Alle juridiske personer, det vil sige foreninger, organisationer og enkeltpersoner, kan ansøge Fonden. Foreninger og organisationer skal have et CVR nummer.

Fondens bestyrelse beslutter suverænt hvilke og med hvilken donation, projekter kan støttes.

Fonden støtter de projekter, der efter bestyrelsens opfattelse har den relativt største betydning for Sydfyn

Derudover prioriterer Fonden særligt:

  • At projektet har en høj sandsynlighed for at blive gennemført med succes.
  • At projektholder anses at have den nødvendige kapacitet til at gennemføre projektet.
  • At projektet “kommer mange tilgode”.
  • At projektet anses at have en varig effekt.
  • At der foreligger et samlet finansieringstilsagn
  • At projektet gennemføres i Svendborg Kommune

Fonden støtter normalt ikke løbende drift. I særlige tilfælde kan Fonden dog kortvarigt støtte drift, men det forudsætter, at projektholder kan sandsynliggøre, at projektet kan fortsætte efter støttens ophør.
Fonden støtter ikke:

  • Aktiviteter der har fundet sted
  • Enkeltpersoner (rejser, uddannelse o. lign.)
  • Møder og konferencer

Afslag begrundes ikke.

Udbetaling af donationer

Når du har modtaget et tilsagnsbrev (Donationsbrev) fra Fonden, kan donationen udbetales, når der foreligger dokumentation for, at dit projekt har udgifter iht. tilsagnet.

Det har vi støttet