andre

SEAF er med der, hvor fremtiden bliver skabt.

SEAF ønsker at støtte andre alminnyttige projekter, der øger velfærden og skaber større tryghed for borgere på Sydfyn.

Brænder du for en sag, som er uegennyttig, og som skaber udvikling på Sydfyn?
SEAF støtter også almennyttige projekter, der ikke lige falder i kategorierne energi og miljø, idræt eller kultur. Det kan fx være projekter, der generelt styrker sammenhængskraften på Sydfyn, eller det kan være projekter, der positionerer Sydfyn i en større sammenhæng, eller det kan være det projekt, vi slet ikke havde tænkt på.

SEAF ønsker at bidrage til at Sydfyn i endnu højere grad bliver et attraktivt bosætningsområde, og vi ønsker at medvirke til at bevare og skabe nye arbejdspladser.

Men hvad skal der til? Vi tror på, at det, der løfter Sydfyn, ligger i detaljen. Vi skal blive endnu bedre til det, vi i forvejen er gode til, men vi skal også turde gå nye veje.

Derfor støtter SEAF projekter, som vi ikke lige havde set komme.

Det har vi støttet