Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – SEAF – blev stiftet i slutningen af 2015, hvor Fonden Sydfyns Elforsyning – SEF – indskød kr. 20 mio. i SEAF.

Fonden SEAF ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 er udpeget af SEF og 2 er udpeget af Svendborg Kommune.

Læs vores Vedtægter

Bestyrelsen:

SørenBøvingAndersen_22

Søren Bøving Andersen

soeren.boeving@gmail.com

Katherine

Katherine Richardson Christensen

kari@science.ku.dk

Lars Foged (002)

Lars Foged

laf@sef.dk

Administration:

Direktør Vakant

Kurt_aug22

Koordinator Kurt Sorknæs

kso@seaf.dk

2120 2656