manual

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond støtter store og små projekter. Vi fokuserer på nyskabelse, udvikling og Sydfyn.

Det er SEAF Fondens vision at være en aktiv medspiller i en nytænkende udvikling af Sydfyn.

Hvad er din ide, og hvorfor skal SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyttige
Fond – støtte den?

SEAF er en almennyttig fond, der ønsker at skabe udvikling på Sydfyn. Derfor støtter fonden innovative projekter særligt inden for energi- og miljøområdet, men også idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige projekter.

Fonden har typisk 2 ansøgningsrunder om året – en om foråret og en om efteråret.

Fonden kan årligt uddele ca. 2 mio. kr. – altså kr. 1 mio. pr. runde.

Fonden støtter såvel store som små projekter og nøgleordene er NYSKABENDE, UDVIKLING og SYDFYN.
I ansøgningsskemaet skal du bl.a. beskrive dit projekt med max 300 ord. Her skal du være omhyggelig. Det er i høj grad denne beskrivelse, der er afgørende for, om din ansøgning bliver behandlet.
Fonden støtter normalt ikke drift, møder, konferencer og lignende.

Alle juridiske personer kan søge – dvs. foreninger, organisationer og enkeltpersoner.

Du kan følge Fondens arbejde på Facebook eller her på hjemmesiden

Det er altid en god ide at drøfte dit projekt, inden du søger, med fondens koordinator, Kurt Sorknæs, som du træffer på 2120 2656 eller kso@seaf.dk.

Når du klikker dig ind på ansøgningsskemaet fx her nedenfor, skal du blandt andet oplyse ansøgers “Ejerstruktur”. Med det mener vi, at du skal skrive et dokument, hvor der står om ansøger er en forening, en privatperson, en fond, et selskab eller… og gerne, hvor mange og hvem der er i en eventuel bestyrelse og den daglige ledelse.

Er du klar til at ansøge? SEAF modtager løbende ansøgninger, næste frist er 20. marts 2022 kl. 23:59.

Ansøgningsskema er endnu ikke tilgængelig – Kommer snart!