Uddelinger kan ske til almennyttige projekter, der bidrager til en innovativ udvikling på Sydfyn, herunder særligt på energi- og miljøområdet, samt at støtte idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige formål, der positionerer SEF som et aktiv for Sydfyn.

energimiljorund

ENERGI og MILJØ: SEAF har særligt fokus på energi- og miljøprojekter. Det kan være almennyttige projekter, der har til formål at optimere energiforbruget og/eller forbedre miljøet, og det kan være projekter, der udnytter ny viden inden for energi og miljø til at skabe nye arbejdspladser på Sydfyn. Læs mere.

sportrund

IDRÆT: SEAF ønsker at fremme foreningslivet på Sydfyn. Det kan være foreninger, der ønsker at sætte nye aktiviteter i gang, og det kan være projekter, der forbedrer forholdene for foreningens medlemmer. Læs mere.

kulturrund

KULTUR: SEAF ønsker at styrke den kulturelle udvikling på Sydfyn.
Sydfyn er kendetegnet ved et mangfoldigt kulturliv, som er afgørende for Sydfyn som et attraktivt bosætningsområde. SEAF ønsker inden for kulturområdet at støtte projekter, der viser nye veje i kulturlivet. Læs mere.

ANDRE ALMENNYTTIGE PROJEKTER: SEAF ønsker at støtte andre almennyttige projekter, der øger velfærden og skaber større tryghed for borgere på Sydfyn. Læs mere.