Hvad er din ide, og hvorfor skal SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – støtte den?

VISIONEN for SEAF er at skabe udvikling på Sydfyn. Derfor støtter fonden innovative projekter særligt inden for energi- og miljøområdet, men også idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige projekter.

Fonden har typisk 2 ansøgningsrunder om året – en om foråret og en om efteråret. Fonden kan årligt uddele ca. 2 mio. kr.

Fonden støtter såvel store som små projekter og nøgleordene er NYSKABENDE, UDVIKLING og SYDFYN.

Alle juridiske personer kan søge – dvs. foreninger, organisationer og enkeltpersoner.

Næste ansøgningsfrist er 22. marts 2022 kl. 23:59.

Ansøgningsskema er endnu ikke tilgængelig – kommer snart!