Hvad er din ide, og hvorfor skal SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – støtte den?

VISIONEN for SEAF er at skabe udvikling på Sydfyn. Derfor støtter fonden innovative projekter særligt inden for energi- og miljøområdet, men også idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige projekter.

Fonden har typisk 2 ansøgningsrunder om året – en om foråret og en om efteråret. Fonden kan årligt uddele ca. 2 mio. kr.

Fonden støtter såvel store som små projekter og nøgleordene er NYSKABENDE, UDVIKLING og SYDFYN.

Alle juridiske personer kan søge – dvs. foreninger, organisationer og enkeltpersoner.

Næste ansøgningsfrist er 22. September 2024 kl. 23:59.

Gå til ansøgningsskema vedr. Idræt, Kultur eller Andet almennyttigt HER

Gå til ansøgningsskema vedr. energi og miljø HER

Gå til ansøgningsskema SEAF HASTER HER (her kan du søge max kr. 10.000 til projekter, der ikke kan vente på den almindelige ansøgningsfrist)