SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – modtager personlige oplysninger igennem web-baserede ansøgninger via www.SEAF.dk til Fonden.

Ansøgninger journaliseres og arkiveres digitalt hos fondsadministrationen og på en sikker portal (Admincontrol (Data Controller)), hvor alene fondsbestyrelsen og fondsadministrationen har adgang.
Ansøgninger deles ikke med tredjeparter.

Ansøgninger indeholder almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, CVR/CPR numre, mailadresse o.lign.

Personoplysninger registreres ikke særskilt, og deles ikke med tredjeparter.

Modtagne ansøgninger opbevares af regnskabsmæssige, historiske og statistiske årsager i 5 år.

Efter anmodning (mail info@SEAF.dk) slettes ansøgninger med tilhørende bilag, der ikke har betydning for sagsbehandlingen, umiddelbart.

SEAF Dataansvarlige er: Fondskoordinator Kurt Sorknæs, kso@SEAF.dk, telefon 2120 2656.