Kommunale elværk

Sydfyns Elforsyning har leveret strøm til Sydfynboerne siden 1906. Fuld af energi – billede af det oprindelige Kommunale Elværk

Sydfyns Elforsyning – SEF – har leveret strøm til Svendborg og omegn siden 1906.

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – SEAF – blev stiftet i slutningen af 2015, hvor Fonden Sydfyns Elforsyning indskød kr. 20 mio. i SEAF.
En fond er, som en selvejende institution, kendetegnet ved ikke at have nogen ejer ud over fonden selv.
Fonden SEAF ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 er udpeget af SEF og 2 er udpeget af Svendborg Kommune.

Den første gang der sås elektricitet i Danmark var helt præcist den 27. august 1857 i København.

Elektriciteten var en vigtig forudsætning for Danmarks økonomiske fremgang og udvikling til et moderne industrisamfund. I starten fulgte elektrificeringen jernbanenettet, hvor de største stationsbyer først fik el. Fyn var også et område der hurtigt fik el, da Fyn havde god landbrugsjord og var tættere befolket end eksempelvis Vestjylland.

Egentlige elektricitetsværker kommer til Danmark i år 1891, da det første elværk åbner i Odense, og i 1906 åbner elværket i Svendborg.

Elværket over for rådhuset

Det var et fremsynet og handlekraftigt byråd, der i 1906 besluttede, at Svendborg skulle have sit første elværk. Kun få måneder efter – den 22. december – var elværket opført lige midt i byen over for det nuværende rådhus. Tre medarbejdere passede de store dieselmotorer, der lavede strøm til byens industri og få privatkunder.

Det første år leverede elværket strøm til 436 lysforbrugere og 56 kraftforbrugere, som primært var industri med store maskiner.

I 1922 var Svendborg klar til at skifte de gamle gaslamper ud med “det hvide lys”, som det blev kaldt: elektrisk gadebelysning. Og der blev ikke ruttet med strømmen: 167 lamper i aftentimerne blev afløst af 138 lamper i nattimerne, alle med automatisk tænd og sluk, som gjorde vægterens lygtetænding overflødig.

De store B&W-motorer på el-værket brugte kølevand fra Svendborgsund og i begyndelsen af 30’erne opstod tanken om udnytte det varme kølevand til glæde for byens borgere. Resultatet blev en udvidelse af den gamle badstue lige overfor elværket, så byen fik en moderne svømmehal med badevand opvarmet af kølevandet fra elværket.

Nyt domicil på Fåborgvej

I 1965 var elværket vokset ud af sine lokaler midt i Svendborg. Ledningsnettet og medarbejderstaben var vokset i takt med antallet af kunder og deres voksende elforbrug.
I 1965 flyttede elforsyningen til sin nuværende adresse på Fåborgvej.

De tre medarbejdere, der drev det gamle elværk over for rådhuset er nu vokset til omkring 100 medarbejdere, der længe har haft brug for en ny og tidssvarende arbejdsplads, der kan samle dem under ét tag.  Sydfyns Elforsyning har derfor bygget et nyt domicil.

Vi bliver på Fåborgvej. Med en placering lige der, hvor motorvejen møder byen, vil det nye hovedsæde ligge som et lysende eksempel på grønne energiløsninger med solid lokal forankring. Det sidste er næsten symbolsk afspejlet i bygningen, der så at sige vokser ud af det bakkede, sydfynske landskab. Det nye domicil blev indviet i efteråret 2012.

Det har vi støttet