energimiljo

Sammen kan vi fremme nye energiløsninger, og vi kan løse miljøudfordringerne.

SEAF har særligt fokus på energi- og miljøprojekter.

SEAF har et særligt fokus på innovative energi- og miljøprojekter. Det kan være almennyttige projekter, der har til formål at optimere energiforbruget og/eller forbedre miljøet, og det kan være projekter, der udnytter ny viden inden for energi og miljø til at skabe nye arbejdspladser på Sydfyn.

SEAF ønsker, at Sydfyn bliver kendt som det område, der tager energi- og miljøudfordringerne alvorligt.

Vi forestiller os, at Sydfyn i endnu højere grad kan blive rugekasse for nytænkende energi- og miljøprojekter, der vil komme os alle til gode.

Vi forestiller os, at borgere, virksomheder og Det Offentlige sammen kan sætte realistiske og ambitiøse mål for en lokal energi- og klimaindsats.

SEAF giver tilskud til almennyttige innovative energi- og miljøprojekter.

Det har vi støttet